Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Haigekassa hüvitised ja tasud 2015. aastal

Haigekassa on kokku pannud 2015. aasta hüvitiste ja tasude määrade koondtabeli.

Visiidi- ja voodipäevatasud

Visiidi- või voodipäevatasu
Tasu 2015. aastal
Visiit perearsti juurde
Tasuta
Perearsti koduvisiit
Kuni 5
eurot *
* Koduvisiidi eest ei või nõuda visiiditasu rasedalt, kelle raseduse on arst tuvastanud ja alla 2-aastaselt kindlustatult.
Visiiditasu ühe koduvisiidi eest ei või ületada 5 eurot, sõltumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi kohta.
Visiit eriarsti juurde (sh hambaarst)
Kuni 5
eurot *
NB! Eriarsti juures ei tohi kindlustatult visiiditasu võtta:
  • kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde
  • rasedatelt
  • alla kahe aastastelt lastelt
  • vältimatu ambulatoorse abi osutamisel, kui sellele järgneb statsionaarne teenus
NB! Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta või ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses (Ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 6).
Voodipäevatasu haiglas
Kuni 2,50 eurot päevas
Kuni 10 päeva jooksul ühe haigusjuhtumi korral ehk maksimaalselt 25 eurot ühe haiglasoleku kohta.

NB! Voodipäevatasu ei või nõuda:
  • intensiivravi osutamise aja eest;
  • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamisel
  • statsionaarse eriarstiabi osutamisel alaealisele.
Voodipäevatasu iseseisva statsionaarse õendusabi (endine hooldusravi) korral
9,20 eurot päevas

Teenustasud

Teenustasud Tasu 2015. aastal
Töövõimetuslehe väljastamine

Tasuta

Retsepti väljastamine

Tasuta

Dokumendi väljastamise tasu (sh tervisetõendid) Mõistlik tasu, mis alaealiste puhul ei ületa dokumendi väljastamisele tehtud keskmisi kulutusi.

Tasu ei või nõuda, kui dokument on vajalik haigekassale, õiguskaitseorganile, teisele tervishoiuteenuse osutajale seoses tervishoiuteenuse osutamise lepingu täitmisega, töövõimetusekspertiisiks või puude raskusastme määramiseks ega muudel seadusega sätestatud juhtudel.

NB! Tasu saanud tervishoiuteenuse osutaja peab kliendile (patsiendile) väljastama tasu saamist tõendava dokumendi.

NB! Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise dokumendi (tervisetõendi) eest ei tohi perearst raha võtta, vaid peab esitama arve kutsealuse elukohajärgsele riigikaitseosakonnale ja tõendi tasu piirmäär on 3,2 eurot. (Alus: Vabariigi Valitsuse 25.11.2004 määrus nr 339 "Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär").
Tervisekaardi väljavõte Kuni 0,19 eurot lehekülje eest alates 21. leheküljest.

Kui isik soovib väljavõtet oma tervisekaardist (näiteks vahetades perearsti), siis tohib raviasutus selle eest tasu küsida alates 21. leheküljest kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (Isikuandmete kaitse seaduse § 19).

Hüvitiste määrad

Hambaravihüvitis
Hüvitis 2015. aastal
19-62 aastane, välja arvatud vanadus- või töövõimetuspensionärid
Õigus hüvitisele puudub, kuid vältimatu abi on tasuta.
Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane
19,18 eurot aastas
Rase
28,77 eurot aastas
Alla 1-aastase lapse ema
28,77 eurot aastas
Tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel suurenenud hambaravi vajadusega inimene
28,77 eurot aastas
Hambaproteesihüvitis
Hüvitis 2015. aastal
Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane
255,65 еurot kolme aasta jooksul

Täiendav ravimihüvitis

Inimese kulutused soodusravimitele kalendriaastas, millest on maha arvutatud omaosalus ja piir- või hinnakokkuleppe hinda ületav osa
Hüvitis 2015. aastal
384 eurot
Täiendavat ravimihüvitist ei maksta.
384–640 eurot
384 eurot ületavast osast 50% ehk kuni 128 eurot.
640–1300 eurot
Vahemiku 384–640 eurot eest 50% ehk 128 eurot ja lisaks 640 eurot ületavast summast 75% ehk kuni 495 eurot.
1300 eurot
1300 eurot ületavate summade eest täiendavat hüvitist ei maksta. Sellisel juhul jääb täiendava ravimihüvitise määraks 623 eurot.

Vabatahtlik kindlustusmakse

Kindlustusmakse
Makse 2015. aastal*
1 kuu
123 eurot
1 kvartal
369 eurot
1 aasta
1476 eurot
* Kindlustusmakse arvutamise aluseks on Statistikaameti viimati avaldatud eelmise kalendriaasta Eesti keskmine kuubrutopalk, mis korrutatakse 0,13-ga. Kindlustusmakse suurus muutub igal aastal pärast seda, kui Statistikaamet avaldab eelmise kalendriaasta Eesti keskmise kuubrutopalga.
 

Tervishoiuteenuste omaosalus

Tervishoiuteenused
Omaosalus 2015. aastal
Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi, 20%
11,40 eurot/ööpäevas
Kehaväline viljastamine (IVF), 30%
179,66 eurot (tasub Sotsiaalministeerium)
Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga), 30%
50,97 eurot
Medikamentoosne abort, 50%
37,27 eurot
Iseseisva statsionaarse õendusabi (endine hooldusravi) voodipäevatasu, 15%
9,20 eurot

Kunstlik viljastamine

Kulud ravimitele
Hüvitis 2015. aastal
Isik on teinud kulutusi kuni 639,12 eurot
Kogu kulutatud summa
Isik on teinud kulutusi üle 639,12 euro
639,12 eurot
Omaosalus tervishoiuteenuse osutamisel
Hüvitis 2015. aastal
Kehaväline viljastamine (IVF), 30%
179,66 eurot (tasub sotsiaalministeerium)

Soodusravimid

Ravimi soodustuse %
Omaosalus 2015. aastal
50% soodustusega väljakirjutatud retsepti korral
3,19 eurot
75% (90%) soodustusega väljakirjutatud retsept
1,27 eurot
100% soodustusega väljakirjutatud retsept
1,27 eurot

Juhul kui ravimi piirhind või hinnakokkuleppehind on jaehinnast madalam, tasub patsient lisaks omaosalusele ka piirhinna või hinnakokkuleppehinna ületava osa.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est