Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Valitsus kiitis heaks maksukuulekuse seaduse rakendamise kokkuleppe

Valitsus kiitis oma 23. jaanuari istungil heaks välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) rakendamise kokkuleppe eelnõu. FATCA (ingl Foreign Account Tax Compliance Act) on USA seadus, mis võeti vastu märtsis 2010. Selle eesmärk on koguda teavet USA maksukohustuslaste kohta terves maailmas ja takistada neil maksude tasumisest kõrvale hoidumast.

Kui finantsasutus nõutavat teavet USA-le ei edasta, peetakse alates 1. juulist 2014 kinni 30 protsenti kõikidelt sellele finantsasutusele USA-st laekuvatelt USA päritolu maksetelt.

FATCA rakendamise hõlbustamiseks soovib USA sõlmida teiste riikidega kahepoolsed kokkulepped, mille alusel hakkavad maksuhaldurid vahetama teavet maksukohustuslaste kontode kohta teise jurisdiktsiooni all olevates finantsasutustes. Kokkuleppe kohaselt vahetatakse vastastikku infot finantskontode kohta, sealhulgas kontoomaniku andmete ning kontole kantud intresside ja dividendide kohta.

Kokkuleppele kirjutavad kava kohaselt alla Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm ja USA suursaadik Eestis Jeffrey Levine. Kokkuleppe täitmise ja teabevahetuse eest hakkab Eestis vastutama eelkõige Maksu- ja Tolliamet, tuginedes 1998. aastal sõlmitud Eesti ja USA topeltmaksustamise vältimise lepingule.

USA hakkab FATCA-t täielikult rakendama 1. juulil 2014. aastal. Enne seda on soovitav kokkulepe USA-ga allkirjastada ja ratifitseerida. Kokkuleppe rakendamiseks on Rahandusministeeriumil kavas välja töötada maksuvaldkonnas rahvusvahelist halduskoostööd reguleeriv seadus, millega sätestatakse täpsemad alused, kuidas finantsasutused hakkavad infot kontode kohta Maksu- ja Tolliametile esitama.

Kokkuleppe sõlmimist kavandavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, sealhulgas Eesti finantssektorile olulised Läti, Leedu, Soome ja Rootsi. Kokkuleppe on juba sõlminud näiteks Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik ja Holland. Sarnast andmevahetust kavandatakse ka OECD ja Euroopa Liidu raames.

Eesti Pank ja Pangaliit toetavad lepingu sõlmimist.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est