Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Välismaa kontsernid väldivad tulumaksu maksmist laenude võtmisega

Paljud rahvusvahelised kontsernid kasutavad Eestis tulumaksu vältimiseks ja maksmise edasilükkamiseks kontsernisiseseid laene, säärase seadusaugu likvideerimine võiks Deloitte’i hinnangul anda riigile vahendeid maksusüsteemi konkurentsivõimelisemaks muutmisel.

"Kasvava trendina võib välja tuua, et välismaised grupiettevõtted võtavad üha enam oma Eesti tütarettevõtetest kasumit välja laenudena. Ei ole harvad situatsioonid, kus Eesti ettevõte laenab mitmeid aastaid järjest kogu oma kasumi välismaisele grupiettevõttele kohe pärast selle tekkimist," rääkis finantsteenuseid pakkuva Deloitte Advisory AS-i juhatuse liige Mait Riikjärv.

Suuremate ettevõtete puhul küünivad summad kümnetesse miljonitesse eurodesse. Tagasimakseid Eestisse reeglina ei tehta. "Samal ajal näiteks peab ettevõte aga Eestis oma tegevuse arendamiseks ise pangast laenu võtma. Selliste laenude puhul on oluline analüüsida, kas tegemist on ikka laenuga või hoopis varjatud dividendimaksega," ütles Riikjärv.

Kontsernilaenud on ettevõtluse normaalne osa, kuid grupisiseste laenude stabiilne kasv Eestis annab märku sellest, et seda kasutatakse tulumaksukohustuse edasilükkamiseks, märgib Deloitte Kesk-Euroopa finantsjuhtide hulgas tehtud uuringu kaassõnas.

Kui tööjõumaksud on suhteliselt kõrged ja erisusi nende vältimiseks vähe, siis väljamakstavatele dividendidele kehtestatud 21-protsendilist tulumaksu välditakse sageli kontsernisiseste laenudega. Kuna Maksu- ja Tolliamet ei nõua laenuperioodi kestel intresside tegelikku laenuandjale tasumist, siis tähendab see, et laene on võimalik tähtajatult pikendada, kui tekkinud intressid lisatakse põhilaenule.

Sellise tulumaksu maksmise edasilükkamisviisi lõpetamine riigi poolt võiks suurendada maksusissetulekuid, mida oleks võimalik kasutada maksusüsteemi konkurentsivõimelisemaks ja läbipaistvamaks muutmiseks. Muuhulgas pakub Deloitte välja dividendide maksustamise vähendamist ja soovitab holdingfirmade Eestisse meelitamiseks vabastada Eesti ettevõtete tütarfirmade aktsiate müügist tekkiv kasum tulumaksust.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est