Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 12.12.2013. Seadus jõustub 13.06.2014, osaliselt 10.01.2014.

Seaduse eesmärk on lihtsustada ja ajakohastada seni kehtinud koduukselepingu ning sidevahendi abil sõlmitud lepingu regulatsiooni ja ühtlustada seda teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Ühtlasi on seadusega üle võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta.

Oluliselt suureneb ettevõtja kohustus anda tarbijale enne lepingu sõlmimist kauba või teenuse kohta teavet ja seda eelkõige väljaspool äriruume sõlmitava lepingu ja sidevahendi abil sõlmitud lepingu puhul.

Samuti lihtsustatakse nii tarbija kui ka ettevõtja olukorda taganemisõiguse kasutamisel. Lepingust taganemise avalduse tüüpvorm ja näidisjuhend kehtestatakse määrustega. Lisaks täpsustatakse taganemise võlasuhtest tulenevaid kohustusi.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est