Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirja koostamise põhimõtted muutuvad

Valitsus arutas 23. jaanuari kabinetinõupidamisel Rahandusministeeriumi ettepanekul tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise probleeme ja ettepanekuid tingimuste muutmiseks.

Riigi seisukohalt on tulumaksusoodustuse nimekirjaga seotud peamine probleem stipendiumide tulumaksuvabastuse erinev tõlgendamine ja sotsiaalsete garantiide puudumine näiteks noortetreeneritel. Praktikas on makstud stipendiumi nime all tasu töö eest, vältides tööjõumaksude tasumist.

Valitsus otsustas, et tuleb täpsustada tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste makstavate stipendiumide tulumaksuvabastuse tingimusi.

Kuna nimekirja koostamisel on küsimusi põhjustanud ka heategevuse mõiste määratlus ja selle range sisustamine maksuhalduri praktikas, otsustas valitsus muuta heategevuslikkuse mõistet paindlikumaks.

Kabinet tegi Rahandusministeeriumile ettepaneku koostöös Kultuuriministeeriumiga leida riigieelarve koostamisel täiendavaid vahendeid noortespordi finantseerimiseks, et noortetreenerite tasustamise küsimus saaks lahenduse ja noortega tegelevad treenerid saaksid vajalikud sotsiaalsed garantiid.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est