Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 12.12.2013. Seadus jõustus 01.01.2014.

Seaduse eesmärk on kõrvaldada kutseõppeasutuse seaduse jõustumisega tekkinud puudus, mis jätab kutseõppe statsionaarses õppevormis õppijad ilma võimalusest end töötuna arvele võtta.

Seadusega muudetakse töötuna arvelevõtmise tingimusi, nähes ette erisuse töötuna arvelevõtmisel nende inimeste puhul, kes alustasid õpinguid 1. septembril 2013 ja enne seda olid töötuna arvel. Samuti nähakse ette erisus töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise maksmise jätkamiseks isikule, kelle töötuna arvelolek lõpetati pärast 1. septembrit 2013 seetõttu, et inimene asus õppima kutseõppes statsionaarses õppes.

Erinevalt üldreeglist ei nõuta isikult vahepeal töötuskindlustusstaaži, töötamist või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist. Eelmisel töötuse perioodil saamata jäänud töötutoetust või töötuskindlustushüvitist on õigus uuesti töötuna arvelevõtmise korral saada, kui isik jääb toetuse määramisest arvates 12 kuu jooksul uuesti töötuks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est