Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tööinspektsioon asutab tööandjate elu lihtsustava andmekogu

Valitsuse 16. jaanuari istungil kiideti heaks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu seoses Tööinspektsiooni kliendiportaali kasutuselevõtuga, et võimaldada tööandjatele selle kaudu lihtsamat ja kiiremat elektroonilist suhtluskanalit erinevates toimingutes.

Eelnõuga muudetakse tööõnnetusest ja töötajale tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest teatamise korda. Eelnõu kohaselt hakkab edaspidi arsti asemel tööandjat raskest ja surmaga lõppenud tööõnnetusest ning tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest teavitama Tööinspektsioon.

Eelnõuga asutatakse uus ohutu tööelu andmekogu ja valideeritakse olemasolev töökeskkonna andmekogu riigi infosüsteemi haldussüsteemis. Ohutu tööelu andmekogu võimaldab võtta kasutusele ohutu tööelu töövahendi, mis abistab tööandjat õigusaktidest tulenevate töötervishoiu ja tööohutuse alaste kohustuste täitmisel.

Kliendiportaal on tööandjatele suunatud veebileht, mille abil nad saavad Tööinspektsiooniga elektrooniliselt suhelda ja dokumente vahetada. Kliendiportaali kasutaja saab end tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil. Kehtiv kord näeb ette Tööinspektsiooni kirjaliku teavitamise, mis eeldab dokumendi omakäelist allkirjastamist dokumendi esitaja poolt.

Andmekogu kasutamine on ettevõtjatele vabatahtlik. Loodavas andmekogus töödeldakse Tööinspektsiooni riikliku järelevalve teostamise ning töövaidlusega seotud andmeid.

Seaduseelnõu on kavandatud jõustuma 1. septembril.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est