Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 19.12.2013. Seadus jõustub 01.02.2014, osaliselt 01.07.2014.

Seaduse eesmärk on tõkestada maksupettusi ja salakaubavedu, parandada Balti riikide tollikoostööd ning täiendada rahapesuvastase võitluse meetmeid.

Muudatusega tõstetakse sularaha deklareerimata jätmise eest ette nähtud karistusmäära, et ühtlustada seda teistes Euroopa Liidu riikides kehtestatud sanktsioonidega ning võimaldatakse konfiskeerimine. Tolliseaduses täpsustatakse sõiduki massi rahvusvahelise tunnistuse väljastamist ja majandusliku mõjuga tolliprotseduuri kasutamist või tollilao pidamise loa kehtivuse peatamist ning kehtetuks tunnistamist.

Seadus jõustub 2014. aasta 1. veebruaril. Sätted, mis puudutavad majandustegevusteate esitamist Eesti teabevärava kaudu, jõustuvad koos majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse jõustumisega 2014. aasta 1. juulil.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est