Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Rahandusministeerium täiendas käibemaksuseaduse eelnõu

Rahandusministeerium täiendas lähtuvalt presidendilt ja huvigruppidelt kogutud tagasisidest käibemaksuseaduse eelnõu seletuskirja analüüsiga, mis selgitab käibedeklaratsiooni lisa olulisust käibemaksupettuste vähendamisel. See aitab tagada kõigile ettevõtetele võrdsemad konkurentsitingimused ja ohjab varimajanduse levikut. Samuti on esitatud kompromissettepanekuid, näiteks võimalus rakendusperioodil arveid summeerida.

„Selle reformiga toetame ausat konkurentsi ettevõtluses ning liigume kaasaegse, digitaliseeritud ja automatiseeritud suhtluse poole käibemaksu kontrollimisel,“ selgitas rahandusminister Jürgen Ligi. „See on ettevõtjale turvaline, võimaldab kiiremat käibemaksu tagastust ning vähendab ettevõtete tarbetut tülitamist maksuameti poolt, kuna informatsioon on kättesaadav elektroonselt.“

Käibedeklaratsiooni lisa pakub teada olevatest lahendustest kõige optimaalsemat tasakaalu käibemaksupettuste takistamise ning ettevõtete halduskoormuse suurendamise vahel. Selle kasutusele võtmine kõigi valdkondade ettevõtetele ning kõikidele kaupadele ja teenustele hoiab ära võimaluse liikuda pettuse eesmärgil oma tegevusega teise sektorisse.

Seaduseelnõu on täiendatud lähtuvalt tehtud ettepanekutest ja arutlustest ettevõtjate esindajatega. Seades käibedeklaratsiooni lisa esitamise piiri 1000 eurole tehingupartneri kohta, ei koormata väiksemaid ettevõtteid, sest ligi 40 protsenti ettevõtetest ei pea käibedeklaratsiooni lisa esitama.

Ajendatult presidendi, Eesti Advokatuuri, Notarite Koja ja Teenusmajanduse Koja märkusest on eelnõusse lisatud, et kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustusega isikud ei pea deklareerima lisal andmeid, mis on neile teatavaks saanud seoses ameti- või kutsetegevusega. Samuti arvestati turismiettevõtjate ettepanekut jätta käibedeklaratsiooni lisal kajastamata reisiteenuste erikorra alusel väljastatud arvete andmed. Lisa mugavamaks kasutusele võtmiseks on kavas anda ettevõtjatele üleminekuks kuus kuud aega ning kuni 2015. a lõpuni on võimalus esitada arvetel olevad summad summeerituna tehingupartnerite lõikes.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est