Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pankrotis juriidilisest isikust süüdistatavat esindab pankrotihaldur

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-136-13

Riigikohtu 27.12.2013 lahend nr 3-1-1-136-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kriminaalasjas oli süüdistatavaks pankrotistunud juriidiline isik. Maakohtu istungiprotokollist ei selgunud, kes kohtuistungil juriidilist isikut esindas; juriidilise isiku pankrotihaldur osales üksnes osal kohtuistungitel ja oli seal kolmanda isikuna.

Kohtu seisukohad

  1. Pankrotis juriidilisest isikust süüdistatava seaduslik esindaja kriminaalmenetluses on pankrotihaldur. Juriidilise isiku juhatuse liikmetel juriidilise isiku esindamise õigust ei ole.
  2. Pankrotis juriidilisest isikust süüdistatava eest ja nimel osaleb kohtuistungil pankrotihaldur, kellel on ka õigus juriidilise isiku nimel ütlusi anda. Kui süüdistatava osalemine kohtuistungil oli kohustuslik, siis on asja arutamine pankrotihalduri puudumisel kohtuistungilt kriminaalmenetluse oluline rikkumine.
  3. Seadus ei näe ette, et juriidilisest isikust süüdistatava eest saaks ütlusi anda vaid see füüsiline isik, kes juriidilise isiku nimel talle etteheidetava teo vahetult toime pani.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata ja ringkonnakohtu määruse muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est