Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Haigekassa hüvitised ja tasud 2014

Haigekassa on kokku pannud 2014. aasta hüvitiste ja tasude määrade koondtabeli.

1. Visiidi- ja voodipäevatasud

Visiidi- või voodipäevatasu
Tasu 2014. aastal
Visiit perearsti juurde
Tasuta
Perearsti koduvisiit
Kuni 5
eurot *
* Koduvisiidi eest ei või nõuda visiiditasu rasedalt, kelle raseduse on arst tuvastanud ja alla 2-aastaselt kindlustatult.
Visiiditasu ühe koduvisiidi eest ei või ületada 5 eurot, sõltumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi kohta.
Visiit eriarsti juurde (sh hambaarst)
Kuni 5
eurot *
Voodipäevatasu haiglas
Kuni 2,50 eurot päevas, maksimaalselt 25 eurot ühe haiglasoleku kohta
Voodipäevatasu iseseisva statsionaarse õendusabi (endine hooldusravi) korral
7,38 eurot päevas

2. Hüvitiste määrad

Hambaravihüvitis
Hüvitis 2014. aastal
19-62 aastane
Õigus hüvitisele puudub, kuid vältimatu abi on tasuta.
Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane
19,18 eurot aastas
Rase
28,77 eurot aastas
Alla 1-aastase lapse ema
28,77 eurot aastas
Tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel suurenenud hambaravi vajadusega inimene
28,77 eurot aastas
Hambaproteesihüvitis
 
Vanadus- või töövõimetuspensionär või vähemalt 63-aastane
255,65 еurot kolme aasta jooksul

3. Täiendav ravimihüvitis

Inimese kulutused soodusravimitele kalendriaastas, millest on maha arvutatud omaosalus ja piir- või hinnakokkuleppe hinda ületav osa
Hüvitis 2014. aastal
384 eurot
Täiendavat ravimihüvitist ei maksta.
384–640 eurot
384 eurot ületavast osast 50% ehk kuni 128 eurot.
640–1300 eurot
Vahemiku 384–640 eurot eest 50% ehk 128 eurot ja lisaks 640 eurot ületavast summast 75% ehk kuni 495 eurot.
1300 eurot
1300 eurot ületavate summade eest täiendavat hüvitist ei maksta. Sellisel juhul jääb täiendava ravimihüvitise määraks 623 eurot.

4. Vabatahtlik kindlustusmakse

Kindlustusmakse
Makse 2013. aastal*
1 kuu
115 eurot
1 kvartal
345 eurot
1 aasta
1380 eurot
* Kindlustusmakse arvutamise aluseks on Statistikaameti viimati avaldatud eelmise kalendriaasta Eesti keskmine kuubrutopalk, mis korrutatakse 0,13-ga. Kindlustusmakse suurus muutub igal aastal pärast seda, kui Statistikaamet avaldab eelmise kalendriaasta Eesti keskmise kuubrutopalga.

5. Tervisekaardi väljastamine

Tervisekaardi väljavõte
Tasu 2014. aastal
Kuni 0,19 eurot lehekülje eest alates 21. leheküljest.

6. Tervishoiuteenuste omaosalus

Tervishoiuteenused
Omaosalus 2014. aastal
Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi, 20%
10,74 eurot/ööpäevas
Kehaväline viljastamine (IVF), 30%
170,99 eurot (tasub Sotsiaalministeerium)
Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga), 30%
48,3 eurot
Medikamentoosne abort, 50%
35,55 eurot
Iseseisva statsionaarse õendusabi (endine hooldusravi) voodipäevatasu, 15%
7,38 eurot

7. Kehaväline viljastamine

Kulud ravimitele
Hüvitis 2014. aastal
Isik on teinud kulutusi kuni 639,12 eurot
Kogu kulutatud summa
Isik on teinud kulutusi üle 639,12 euro
639,12 eurot

8. Soodusretseptide patsiendi omaosalus

Ravimi soodustuse %
Omaosalus 2014. aastal
50% soodustusega väljakirjutatud retsepti korral
3,19 eurot
75% (90%) soodustusega väljakirjutatud retsept
1,27 eurot
100% soodustusega väljakirjutatud retsept
1,27 eurot

Juhul kui ravimi piirhind või hinnakokkuleppehind on jaehinnast madalam, tasub patsient lisaks omaosalusele ka piirhinna või hinnakokkuleppehinna ületava osa.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est