Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

FIE maksukalender 2014

Järgnevalt on toodud olulisemad tähtajad FIE-le 2014. aastal.

NB! KOHUSTUSLIK KÕIKIDELE FIE-dele!

15. MÄRTS FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
31. MÄRTS Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine
17. JUUNI FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine *
16. SEPTEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine *
1. OKTOOBER FIE tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine
16. DETSEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine *

KOHUSTUSLIK JUHUL, KUI …

…FIE on tööandjaks teistele füüsilistele isikutele
  • Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni (vormi TSD) esitamine.
  • Sotsiaalmaksu, kinnipeetud tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine MTA pangakontole
Väljamakse tegemisele järgneva kuu 10. kuupäev
Tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi TSM, TSM1 või TM1 väljastamine isiku nõudmisel 1. veebruar***
Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine 10. aprill**
...FIE avalduse alusel on maksukohustuslaste registris registreeritud FIE abikaasa FIE abikaasa eest sotsiaalmaksu tasumine ja maksudeklaratsiooni ESD esitamine Iga kuu 10. kuupäev
…FIE on käibemaksukohustuslane Käibedeklaratsiooni (vormi KMD) esitamine ning käibemaksu tasumine Iga kuu 20. kuupäev
... FIE on kassapõhine käibemaksukohustuslane Käibedeklaratsiooni lisa (vormi KMD INF1) esitamine Iga kuu 20. kuupäev
…FIE on käibemaksukohustuslane ja müüb kaupu Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele Kauba ühendusesisese käibe aruande (vormi VD) esitamine Iga kuu 20. kuupäev
…FIE on raskeveoki omanik Raskeveokimaksu tasumine 15. jaanuar
15. aprill
15. juuli
15. oktoober
…FIE on maaomanik Maamaksu tasumine 31. märts****
1. oktoober

Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev.

* FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma

  • ettevõtluse esimesel aastal;
  • kui ühe kvartali makse suurus ei ületa 64 eurot;
  • pärast seda, kui FIE on äriregistrist kustutatud,
  • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena ning kui ettevõtlus on peatatud.

** Esitab juhul, kui ta on tööandjana oma töötajatele välja maksnud hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses.

*** Vastava tõendi annab FIE isiku nõudmisel juhul, kui ta on teinud isikule tulu- ja/või sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid.

**** Kuni 64-eurone maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est