Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ehitusfirma kohtuvõit sunnib ministeeriume seaduseid muutma

Riigikohtu otsus, millega Facio Ehitus OÜ mõisteti õigeks maksukuriteos, sunnib ministeeriume kaaluma seadusemuudatusi, mis sellised juhtumid tulevikus välistaksid.

"Justiitsministeerium on nimetatud Riigikohtu lahendit lugenud ja seal esitatud seisukohtadega kursis. Kahtlemata on tegemist teemaga, mis vajab edasist põhjalikumat arutelu ja analüüsi," ütles Justiitsministeeriumi asekantsler Kristel Siitam-Nyiri.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Mailin Aasmäe sõnul on nimetatud kaasuse puhul küsimus juriidilise isiku karistamise võimalikkuses ja seega seadusloome Justiitsministeeriumi pärusmaa, kuid Rahandusministeerium plaanib muuta riigihangete seadust.

"Uue riigihangete seaduse eelnõu välja töötamisel analüüsib Rahandusministeerium kindlasti ka seda, kas üldse ja kuidas oleks võimalik laiendada pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid seoses kriminaalkaristustega. Kõrvaldamise alused on meile ette antud riigihangete direktiivides," rääkis Aasmäe.

Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe on varem öelnud, et Riigikohus tõi selgust kehtivate sätete tõlgendamisel. "Seda, kas kehtiv seadus vajab täpsustamist, on seaduselooja pädevuses otsustada," nentis ta.

Riigikohus tühistas oma otsusega madalamate kohtuastmete otsused, millega Facio Ehitus OÜ ja OÜ Räga mõisteti süüdi maksukuritegudes, mõistis Facio Ehituse maksukuriteos õigeks ja lõpetas OÜ Räga kriminaalmenetluse, sest ettevõte on likvideeritud.

Facio Ehituse OÜ, mille kohtud tunnistasid koos OÜ-ga Räga süüdi selles, et Facio Ehituse AS esitas aastatel 2004–2007 maksudeklaratsioonides valeandmeid, kanti äriregistrisse 5. novembril 2010, märgitakse Riigikohtu otsuses. Seega kuriteo toimepanemise ajal ei olnud Facio Ehituse OÜ-d ei selle ega ka ühegi teise ärinime all registrisse kantud.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est