Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Võlaõigusseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:  

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 14.11.2012. Seadus jõustub: 01.05.2013.

Võlaõigusseaduse muudatustega võetakse Eesti õigusesse üle direktiiv 2011/90/EL, milles sätestatakse lisaeeldused krediidi kulukuse määra arvutamiseks.

Tehtavad muudatused ja täpsustused puudutavad eelkõige erinevaid krediitkaardilepinguid.

Muudatusega tagatakse kõikvõimalike krediiditoodete jaoks selgete eelduste olemasolu olukorras, kus mõni krediidi kulukuse määra arvutamiseks vajalik muutuja nagu näiteks krediidi kasutusse võtmise aeg, lepingu kestus, tagasimaksete summa või nende tegemise aeg ei ole teada.

Samuti täpsustatakse, et kui põhisumma tuleb igal maksetähtpäeval tagasi maksta täies ulatuses ühe maksena, loetakse krediidi kulukuse määra arvutamisel, et edaspidi võetakse krediiti kasutusse ja tagasimaksed tehakse ühe aasta jooksul.

Lisaks luuakse krediidi kulukuse määra arvutamisel kasutamiseks uus tingimus krediidi kasutusse võtmise kuupäeva kindlaksmääramiseks, kui see ei ole krediidi kulukuse määra arvutamisel veel teada.

Krediidi kulukuse määra arvutamine võimaldab tarbijal enne lepingu sõlmimist krediiditooteid omavahel võrrelda ning annab tarbijale teavet lepinguga seotud kogukulust.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est