Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:  

 Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogus vastu 14.11.2012. Seadus jõustub: 01.01.2013, osaliselt 01.05.2013.

 

Seaduse muudatuste eesmärgiks on lahendada riiklike pensionide, toetuste ja hüviste määramisel esile kerkinud probleeme.

Oluline muudatus on töövõimetuspensioni määramine pensionistaaži nõudeta nendele isikutele, kes on tagasiulatuvalt tunnistatud lapsinvaliidiks ja kes sama haiguse või vigastuse tõttu on tunnistatud ka töövõimetuks ning kui nad ei ole mõjuvate põhjuste tõttu varem töövõimetuspensioni taotlenud. Lisaks täpsustatakse ka üleminekut töövõimetuspensionilt vanaduspensionile ja ennetähtaegsele vanaduspensionile.

Veel muudetakse eelnõuga tunnistajate ütluste andmise regulatsiooni pensioniõigusliku staaži tõendamiseks, täiendatakse välislepingu alusel pensioni maksmise sätteid, kehtestatakse rahvastikuregistri andmete kasutamine pensionistaaži tõendamisel, muudetakse riikliku pensionikindlustuse registri vastutavate töötlejat ning muid riikliku pensionikindlustuse registrit puudutavaid sätteid.

Täpsustatakse ka vanemahüvitise maksmist, kui isiku suhtes on jõustunud kohtuotsus vangistusega karistamise kohta ning vangistus on pööratud täitmisele. Sellisel juhul peatatakse vanemahüvitise maksmine karistuse kandmise ajaks.

Lisaks ühtlustatakse seadustes rakendusasutuse nimetuse „Sotsiaalkindlustusamet” kasutamine.

Seoses riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmisega muudeti veel 12 seadust.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est