Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Olulisemad muudatused 2012. aasta füüsilise isiku tulude deklareerimisel

Tabelisse on koondatud olulisemad muudatused 2012. aasta tulude deklareerimisel võrreldes 2011. aastaga.

2012. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioon esitatakse 2013. aasta 1. aprilliks.

2011 2012
Üldine mahaarvamiste piirang Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi maha arvata kokku kuni 3196 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust. Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi maha arvata kokku kuni 1920 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust.
Mahaarvamise piirang Vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15% mahaarvamiste piirangut. Vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15% mahaarvamiste piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot.
Kasvava metsa raieõigus ja metsamaterjali müük Kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust sai maha arvata ja soovi korral edasi kanda metsa uuendamisega seotud kulud. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust saab maha arvata ja kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile edasi kanda metsa majandamisega seotud kulud. Samuti saab saadud kasu maksustamise edasi lükata kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.
Tagastatava tulumaksu jätmine MTA-le Tagastamisele kuuluva tulumaksu sai jätta täies ulatuses MTA-le. Tagastamisele kuuluva tulumaksu saab jätta nii osaliselt kui ka täies summas MTA-le.
Investeerimiskonto Investeerimiskonto andmed tuli maksumaksjal ise täita. Koostöös pankadega pakutakse eeltäidetud andmeid.
N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est