Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Mis on SEPA ja miks seda vaja on?

SEPA (Single Euro Payments Area) ühendab kõiki euroala riike, võimaldades era- ja äriklientidel ning avaliku sektori asutustel kogu Euroopa Majanduspiirkonnas ühtsetel alustel algatada ja vastu võtta elektroonilisi euromakseid, eristamata piiriüleseid ja riigisiseseid makseid.

SEPA elluviimiseks ja euromaksete teostamiseks on kehtestatud ühtsed:

 • õiguslikud alused
 • tehnilised standardid
 • makseviisid – kreeditkorraldused, otsekorraldused ja kaardimaksed
 • tingimused makseid töötlevatele infrastruktuuridele
 • äritavad

SEPA aitab kaasa maksesüsteemide sujuvale toimimisele, kuna ühtlustab sularahata euromaksete teostamist. Ühtlasi viiakse SEPA-ga lõpule euro kasutuselevõtt, sest ühtsete makseviiside juurutamine moodustab koos eurosularahaga terviku, mis aitab suurendada ja tõhustada kogu Euroopa majanduse konkurentsivõimet. Tuleviku eesmärk on järjepideva makseviiside arendamise ja innovatsiooni (e-SEPA: e- ja m-maksed) kaudu arendada välja turg, kus pakutakse ainult elektroonilisi makseteenuseid.

SEPA eesmärk

 • Edendada Euroopa lõimumist konkurentsivõimelise ja uuendusliku euroala jaemakseteenuse turu kaudu, kus pakutakse paremat teenuse kvaliteeti, tõhusamaid tooteid ja soodsamaid maksevõimalusi.
 • Tagada kõigile Euroopa Majanduspiirkonnas elavatele inimestele ja toimetavatele majandusüksustele lihtsad, kiired, turvalised ja soodsamad makselahendused, mille kasutamiseks piisab oma koduriigis asuvast ühest pangakontost ja maksekaardist.

Eesti Panga ülesanded SEPA edendamisel

 • hinnata SEPA makseviiside juurutamist ja selle põhjal edendada nende arengut
 • osaleda riiklikes Euroopa Maksenõukogu (EPC) töörühmades
 • korraldada SEPA-teemalisi arutelusid ja üritusi
 • osaleda riigisiseses SEPA kommunikatsiooni plaanimises ja korraldamises
 • luua SEPA juurutamiseks vajalik ja kõiki pooli kaasav otsustus- ja tagasisidesüsteem
 • tõsta teadlikkust SEPA makseviisidest ja hüvedest

SEPA üldine organisatsioon Euroopa ja Eesti tasemel

Euroopa Liidu tasandil vastutab SEPA elluviimise, plaanimise ja jälgimise eest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga eestvedamisel asutatud Euroopa Maksenõukogu (European Payments Council, EPC). EPC on kehtestanud SEPA toimimiseks vajalikud kavad, raamistikud ja standardid.

Eestis juhivad SEPA elluviimist pangad ja Eesti Pangaliit. Täpsema ülevaate SEPA olukorrast ja tegevustest saab SEPA Eesti tegevuskavast, mis asub pangaliidu kodulehel.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est