Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele: 

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 07.12.2012. Seadus jõustub: 01.01.2013, osaliselt 01.01.2014 ja 01.01.2015.

Seaduse muudatuse kohaselt ei maksta maamaksu riigi omandis olevalt ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maalt.

Maamaksu seadust täiendatakse maamaksu infosüsteemi kohta käiva paragrahviga ning maksuvabastuse ja -soodustuse arvutamise paragrahviga.

Kohaliku omavalitsuse üksusele laekuva tulumaksu määra tõstetakse ulatuses, mis kataks maamaksuvabastuse tõttu kohaliku omavalitsuse üksustel saamata jääva tulu.

Tulumaksuseaduse muudatusega suurendatakse alates 01.01.2013 kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osa 0,17% protsendipunkti võrra, 11,57%-ni ja alates 01.01.2014 tõstetakse kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osa 0,03 protsendipunkti võrra, 11,60%-ni.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est