Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele: 

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogus vastu 05.12.2012. Seadus jõustub: 01.04.2013, osaliselt 01.01.2014. ja 01.01.2015.

 

Seaduse muudatuse eesmärgiks on arvestada Eesti veeressursi ning maavaravarude parema kaitse ja säästliku kasutamise tagamist.

Muudetakse kehtestatud loodusvarade kasutusõiguse tasu ülemmäärades, et  võimaldada läbi tasumäärade muutmise maavara kasutuse tõhustamist ning väärtustada veeressurssi, seda säästlikumalt kasutama suunates. 

Suurendatakse põlevkivi aheraine kõrvaldamisel makstavat keskkonnatasu määra alates 2013. aasta 1. aprillist 20% võrra aastas, et läbi saastetasu määra tõstmise vähendada põlevkivi aheraine ladestamist ning motiveerida ettevõtjaid seda taaskasutama.

Lisaks muudetakse ka teisi tasumäärade ülemmäärasid. Näiteks dolokivi puhul muudetakse ülemmäära senise 5,11 eurot kuupmeetri kohta asemel 5,24 euroni.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est