Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Enamik Eesti tippjuhte plaanib tõsta töötasu

Eesti tippjuhtidest 70% kavatseb sel aastal palku tõsta ning 11% puhul kavatsetakse palku tõsta üle viie protsendi.

Palkade tõusu põhjuseks on ennekõike tööjõupuudus, sest selle aasta käibekasvus on täiesti kindlad vaid 35% juhtidest ning juhtide palku kavatsetakse tõsta vaid pooltel juhtudel, selgub Eesti tippjuhtide seas PricewaterhouseCoopersi (PwC) korraldatud uuringust.

Palgakulude kasvust hoolimata kavatsevad kuni pooled tippjuhid ka tänavu inimesi juurde palgata, 18% vastanuist plaanib töötajate arvu suurendada üle viie protsendi. Mullu palkas 55% küsitletud ettevõtetest inimesi juurde ning 39%-l juhtudest kasvas ettevõtete personal üle viie protsendi.

Ettevõtete kasvuootuste tähtsamate äririskidena nimetas 85% küsitletuist vajalike oskustega tööjõu ebapiisavat kättesaadavust. Sellele järgnesid energia ja toorainekulude kasvamisega ning suureneva maksukoormusega seotud riskid, mida hindasid oluliseks vastavalt 84%  ja 71% vastanuist.

Ka valitsusele heidab 86% vastanuist ette ebatõhusat abi vajalike oskustega tööjõu lisandumisele, sellele järgnevad õiglase konkurentsi tagamisega seotud probleemid valdkondades, kus riik on ka ise turuosaline, mida peab oluliseks 56% vastanuist.

Valitsuse tööd infrastruktuuri parandamisel hindab seevastu 78% küsitletuist ning 73% küsitletuist kiidab heaks riigi töö ärisektori innovatsiooni toetamisel.

Uuringus küsitleti 85 Eesti ettevõtte tippjuhti.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est