Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele: 

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 05.12.2012. Seadus jõustub: 01.03.2013, osaliselt 01.01.2013.

 

Seaduse muudatuse eesmärgiks on kaasajastada ka advokatuuriseadust osas, mis puudutab advokatuuri organisatsioonilist korraldust, et see paremini vastaks muutunud vajadustele ja arvestaks organisatsiooni edasist arengut.

Advokatuuri senine kolmetasandiline liikmeskond muudetakse kahetasandiliseks. Muudatuse jõustumisel on advokatuuri liikmed vandeadvokaadi abid ja vandeadvokaadid.

Muudatused puudutavad ka üldkogu läbiviimist, lubades advokatuuri üldkogul osaleda esindaja kaudu.

Samuti muudetakse liikmeskonna kiirest kasvust tingituna advokaadieksamite korraldust, asetades põhirõhu kirjalikule eksamile.

Lisaks leevendatakse advokaatide, vandetõlkide ja patendivolinike reklaamikeeldu.

Seoses advokatuuriseaduse muutmisega muudeti kohtutäituri seadust, kriminaalmenetluse seadustikku, pankrotiseadust, prokuratuuriseadust ja teisi seadusi.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est