Saata printerisse

Siseministri 4. detsembri 2015. aasta määruse nr 67 «Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord» muutmine (27.08.19)

Siseministri 27.08.2019 määrus nr 29

https://www.riigiteataja.ee/akt/130082019002

Jõustumise kp: 02.09.2019

Avaldamismärge: RT I, 30.08.2019, 2

Lisainfo