Saata printerisse

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine seoses perehüvitiste seaduse muudatustega (07.08.19)

Rahvastikuministri 07.08.2019 määrus nr 25

https://www.riigiteataja.ee/akt/114082019002

Jõustumise kp: 01.07.2020

Avaldamismärge: RT I, 14.08.2019, 2

Lisainfo