Saata printerisse

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 « Kohtule dokumentide esitamise kord» muutmine (06.08.19)

Justiitsministri 06.08.2019 määrus nr 13

https://www.riigiteataja.ee/akt/109082019014

Jõustumise kp: 12.08.2019

Avaldamismärge: RT I, 09.08.2019, 14