Saata printerisse

Rahandusministri 11. aprilli 2017. a määruse nr 24 „Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine“ muutmine (18.04.19)

Rahandusministri 18.04.2019 määrus nr 19

https://www.riigiteataja.ee/akt/123042019007

Jõustumise kp: 26.04.2019.

Avaldamismärge: RT I, 23.04.2019, 7