Saata printerisse

Maksukohustuslaste registri põhimäärus (07.03.19)

Vabariigi Valitsuse 07.03.2019 määrus nr 21

https://www.riigiteataja.ee/akt/112032019012

Jõustumise kp: 15.03.2019.

Avaldamismärge: RT I, 12.03.2019, 12

Lisainfo