Saata printerisse

Pandikirjaseadus (13.02.19)

Vastu võetud 13.02.2019

Jõustumise kp: 01.03.2019. Avaldamismärge: RT I, 28.02.2019, 1

https://www.riigiteataja.ee/akt/128022019001

Lisainfo