Saata printerisse

Ehitusseadustiku muutmise seadus (23.01.19)

Vastu võetud 23.01.2019

Jõustumise kp: 01.03.2019. Avaldamismärge: RT I, 01.02.2019, 3

https://www.riigiteataja.ee/akt/101022019003

Lisainfo