Saata printerisse

Raamatupidamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

Jõustumise kp: 01.07.2019. Avaldamismärge: RT I, 15.03.2019, 3

https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019003

Lisainfo