Saata printerisse

2019. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 12.12.2018

Jõustumise kp: 01.01.2019. Avaldamismärge: RT I, 28.12.2018, 45

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122018045

Lisainfo