Saata printerisse

Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine“ muutmine

Rahandusministri määrus 22.12.2017

Jõustumise kp 01.01.2019 Avaldamismärge:    RT I, 20.12.2018, 9

https://www.riigiteataja.ee/akt/120122018009

Lisainfo