Saata printerisse

Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (16.10.2018)

Vastu võetud 16.10.2018

https://www.riigiteataja.ee/akt/123102018001

Jõustumise kp: 30.10.2018

Avaldamismärge: RT I, 23.10.2018, 1