Saata printerisse

Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus (17.10.2018)

Vastu võetud 17.10.2018

https://www.riigiteataja.ee/akt/124102018001

Jõustumise kp: 01.01.2019

Avaldamismärge: RT I, 24.10.2018, 1