Saata printerisse

Kas mittetulundusühingu arvel saab ühingu korraldatud üritusel esinejaid tulumaksuvabalt toitlustada?

Kas puhkpillibändi liikmetele, kes saavad toetust linnalt projektipõhiselt, on lubatud esinemise ajal ka toitlustust mittetulundusühingu arvel pakkuda või on oma liikmete toitlustamine maksustatav?

Vastab Epp Lumiste, Advokaadibüroo ALTERNA:

Teie küsimus puudutas puhkpillibändi liikmete mittetulundusühingu (edaspidi – MTÜ) arvel toitlustamise eest tasumisele kuuluvaid makse.
Konkreetselt küsimusele vastata ei ole võimalik, sest küsimuse püstitusest ei selgu, kas puhkpillibändi liikmed on MTÜ koostööpartnerid või on nad MTÜ töötajad. Ühtlasi jääb ebaselgeks, kas MTÜ on kantud tulumaksuseaduse (edaspidi – TUMS) § 11 lõikes 1 viidatud nimekirja.
Üldreegel maksustamisel tuleneb TuMS-i § 49 lõikest 4, mille kohaselt ei maksustata tulumaksuga TuMS-i § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud MTÜ väljamakseid seoses külaliste või koostööpartnerite toitlustamisega. Juhul kui Teie MTÜ ei ole viidatud nimekirja kantud, kuid puhkpillibändi liikmed on koostööpartnerid või külalised, ei maksustata TuMS-i § 49 lg 4 järgi toitlustamist kuni 32 euro ulatuses kalendrikuus.
Juhul kui puhkpillibändi liikmed on MTÜ töötajad, on toitlustuskulude kandmine erisoodustus ning sellelt tuleb tasuda kõik kohalduvad maksud.