Saata printerisse

Milliste vaidlustega tegeleb Eestis vahekohus?

•    Milliste vaidlustega tegeleb Eestis vahekohus ja kuidas tuleb esitada sellisesse kohtusse avaldus?

Vastab Tatjana Kalin, Emirlin Consult:

Eestis on kaks vahekohtu põhiliiki (edaspidi ka – arbitraažikohus) ja kohtu valik sõltub vaidluse sisust/esemest/ainevallast.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus kui alaliselt tegutsev vahekohus käsitleb lepingulistest ja teistest tsiviilõiguslikest suhetest (sealhulgas väliskaubandus- ja muud rahvusvahelised majandussuhted) tekkinud vaidlusi. Kohtumenetluse alustamiseks tuleb esitada avaldus kaubandus-tööstuskoja kodulehel.

Eesti liikluskindlustuse fond tegeleb selliste vaidluste reguleerimisega, mis on seotud liikluskindlustusega, liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.

Muude kindlustusteenuste ja kindlustusvahendusteenusega seotud vaidlusi aitab lahendada Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutsev kindlustuse vahekohus, kelle poole saab pöörduda avalduse vormis veebilehel www.lkf.ee/et.