Saata printerisse

Kuidas peab Soomes teenust osutav ettevõte kajastama Soomes kinnipeetavat tulumaksu?

Eesti kapitalil põhinev osaühing (omanik soomlane) esitab teenuse eest arve Soome ettevõttele. Kolm kuud tagasi hakkas Soome firma maksma Eesti ettevõttele arve summast 13% vähem. Väidetavalt on see 13% vahe allika tulumaks. Kuidas peaks nüüd Eesti ettevõte kajastama sellise arve raamatupidamises, kui esitatud müügiarvest jääb laekumata 13%? Arved esitatakse käibemaksumääraga 0% kui Euroopa Liidu teenus. Mõlemad firmad on käibemaksukohustuslased.

Vastab Mikk Tereping, KPMG Baltics:

Sellisel juhul tuleks Soomes kinnipeetav tulumaks kajastada aruandeperioodi kuludes.

Kuna peale selle saab Eesti osaühing tulevikus dividende makstes Soomes kinnipeetud tulumaksu arvesse võtta (st vähendada nimetatud summa võrra maksukohustust) kooskõlas tulumaksuseaduse § 54 lõikega 5, siis võib selle arvesse võtta raamatupidamise aastaaruandes RTJ 15 „Lisades avalikustatav informatsioon” punkti 43 järgi avalikustatava tingimusliku tulumaksu kohustise leidmisel, mis kuuluks tasumisele juhul, kui dividendidena makstaks välja kogu jaotamata kasum.

Muu hulgas soovitame Soome ettevõttelt ning maksuhaldurilt uurida, kas kinnipeetava tulumaksu määra oleks võimalik vähendada 0%-ni, esitades väljamakse tegijast Eesti osaühingule residentsustõendi.