Saata printerisse

Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadus (06.06.2018)

Vastu võetud 06.06.2018

https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018002

Jõustumise kp:    09.07.2018

Avaldamismärge:    RT I, 29.06.2018, 2

Lisainfo