Saata printerisse

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine (30.05.2018)

Rahandusministri 30.05.2018 määrus nr 27

https://www.riigiteataja.ee/akt/101062018003

Jõustumise kp: 04.06.2018

Avaldamismärge: RT I, 01.06.2018, 3