Saata printerisse

Kuidas kajastada ettevõtte bilansis kontsernikontol olevat raha jääki?

Kuidas kajastada ettevõtte bilansis kontsernikontol olevat raha jääki? Kui viimase bilansipäeva seisuga on ettevõte paigutanud oma rahalised vahendid kontsernikontole, kas seda tuleks siis kajastada ettevõtte aruandes raha jäägi real või nõudena kontsernikonto liikmete ehk seotud osapoolte vastu? Millistel puhkudel võib olla õigustatud kontsernikontol olevate rahaliste vahendite kajastamine raha jäägina?

Vastab Maire Otsus, vandeaudiitor: Kontsernikontol oleva raha jääk tuleks kajastada vastavalt sellele, millist tüüpi kontsernikontoga on tegu. Juhul kui raha kantakse reaalselt kontsernikontole üle (nn füüsiline kontsernikonto), peaks raha üle kandnud ettevõte kajastama kontsernikontole kantud summa nõudena. Kui tegu on arvestusliku kontsernikontoga, mille puhul raha reaalselt üle ei kanta (nn virtuaalne kontsernikonto), peaks iga osalev ettevõte oma arvelduskontol oleva raha kajastama rahana.