Saata printerisse

Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus (13.12.2017)

Vastu võetud 13.12.2017

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017074

Jõustumise kp:    01.01.2018

Avaldamismärge:    RT I, 28.12.2017, 74