Saata printerisse

Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (14.06.2017)

Vastu võetud 14.06.2017

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017008

Jõustub:    01.11.2017

Avaldamismärge:    RT I, 04.07.2017, 8

Lisainfo