Saata printerisse

Liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (14.06.2017)

Vastu võetud 14.06.2017

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017006

Jõustumise kp:    01.09.2017

Avaldamismärge:    RT I, 04.07.2017, 6

Lisainfo