Saata printerisse

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töökoha loomise toetuse maksmise tingimuste muutmise tõttu (23.02.2017)

Vabariigi Valitsuse 23.02.2017 määrus nr 58

https://www.riigiteataja.ee/akt/128022017004

Jõustumise kp: 03.03.2017

Avaldamismärge: RT I, 28.02.2017, 4