Saata printerisse

Kas ostja võib ostuboonuse arvele lisada käibemaksu?

Kas ostja võib müüjale hinnaalanduse rakendamiseks esitada ostuboonuse ettemaksu arve? Kas ostjal on õigus ostuboonuse ettemaksu arvele lisada käibemaksu? Kas ostjal tekib käibemaksu tasumise kohustus ja müüjal sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus esitatud arvelt? Lisaks sõlmitakse ostuboonuse leping, kus tuuakse välja periood ja mil viisil ettemakstud ostuboonuse arvet tasaarveldatakse.

Vastab Epp Lumiste, vandeadvokaat, LEADELL Pilv Advokaadibüroo:

Ostuboonust on kohtupraktikas käsitletud kui kauba hinna alandamist, mis vähendab kauba maksustatavat väärtust (vt täpsemalt kohtuotsus nr 3-08-1863). Viidatud lahendis analüüsis ringkonnakohus muu hulgas ostjate õigust esitada ostuboonuse arved koos käibemaksuga.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et maksuarvestus, kus ostja lisas ostuboonuse arvele käibemaksu, oli korrektne.

Ostuboonuse leping on hea algdokument, mille alusel on võimalik ostuboonus seostada konkreetse kauba või teenuse maksustatava väärtusega, mida on ostuboonuse võrra vähendatud. Ka viidatud ringkonnakohtu lahendis leidis kohus, et maksuhalduril oli võimalik seostada ostuboonuste arved konkreetsete alusdokumentidega ehk lepingutega.