Saata printerisse

Kas korteriühistu võib esitada kommunaalarve juriidilisele isikule?

Korteriomanik üürib korterit välja ega soovi eraisikuna tasuda üüritulult tulumaksu. Sellepärast palub ta esitada kommunaalteenuste arve juriidilisele isikule. Korteriomanikul on tema väitel kasutusvalduse leping juriidilise isikuga. Vastavalt Tartu Korteriühistute Liidust saadud infole saab korteriühistu esitada arve ainult omanikule, kes on kinnistusregistris registreeritud. Tahaksin anda korteriomanikule ammendava vastuse keeldumise kohta või saada teada, mis dokumendi alusel oleks siiski võimalik esitada arve juriidilisele isikule.

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine, hooldamine ja remont ning seoses sellega ühistu huvide esindamine. Vastavalt korteriühistuseaduse (KÜS)  § 2 lg 1 on korteriühistu korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Alates korteriühistu loomise hetkest on kõik elamu korteriomanikud korteriühistu liikmeteks (KÜS § 5 lg 1). Korteriühistu lähtub oma majandustegevuses korteriomandiseadusest, korteriühistuseadusest ja oma põhikirjast. Seega korteriühistu on kohustatud vormistama kommunaalteenuste arve korteriomaniku nimele.

Ajakirja Raamatupidamisuudised tellijad võivad esitada küsimusi Eesti juhtivatele advokaadibüroodele ja audiitorfirmadele.