Saata printerisse

Kas tütarettevõte võib koostada lühendatud raamatupidamise aruande?

Kas uue raamatupidamise seaduse järgi võib tütarettevõte (mis kuulub küll keskmise või suure konsolideerimisgrupi koosseisu) koostada ikkagi lühendatud aruandlusega aastaaruande, kuna tema eraldiseisvad näitajad jäävad väikeettevõtja kriteeriumide piiresse?

Vastab Madis Valk, vandeaudiitor, Donoway Eesti:

Jah, alates 2016. majandusaasta aruandest võib.

Raamatupidamise seadus (RPS) lähtub aastaaruandele esitatavate nõuete erandite (sh lühendatud aastaaruande koostamise õiguse) sätestamisel (RPS §-d 15, 18 ja 21) tingimusest, et erandit rakendav ettevõtja vastab kas mikroettevõtja või väikeettevõtja definitsioonile (RPS § 3 p 14, 15). Seega ei sõltu väikeettevõtja õigus piirduda lühendatud aastaaruande koostamisega ettevõtja juriidilisest vormist ega selle omanike (osanike / aktsionäride) olemusest või kontserni struktuurist.

Oluline on mõista, et raamatupidamise seadus ei reguleeri kontsernisisest aruandlust, mille tütarettevõtja emaettevõtjale esitab. Emaettevõtja võib millal tahes nõuda tütarettevõtjalt oma vajadustest lähtuvaid eriotstarbelisi aruandeid.

Juhin siinkohal tähelepanu ka asjaolule, et vaadeldavat seadusemuudatust kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2016 või hiljem ja nende kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannetele (RPS § 62 lg 9). Kõik varasemad aruanded tuleb koostada varem kehtinud nõuete jargi.

Ajakirja Raamatupidamisuudised tellijad võivad esitada küsimusi Eesti juhtivatele advokaadibüroodele ja audiitorfirmadele.