Saata printerisse

Keskkonnaministri 23. septembri 2005. a määruse nr 62 „Uue sõiduauto kütusekulust ning eralduva süsinikdioksiidi heitkogusest kasutaja teavitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 25.09.2015 määrus nr 56

https://www.riigiteataja.ee/akt/102102015001

Jõustumise kp: 01.01.2016

Avaldamismärge: RT I, 02.10.2105, 1

Lisainfo