Saata printerisse

Eelarveklassifikaatori muutmine

Rahandusministri 12.12.2014 määrus nr 52
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122014004

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 18.12.2014, 4

Lisainfo