Saata printerisse

Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Rahandusministri 13.11.2014 määrus nr 41
https://www.riigiteataja.ee/akt/118112014001

Jõustumise kp: 01.12.2014
Avaldamismärge: RT I, 18.11.2014, 1

Lisainfo