Saata printerisse

TSD lisa 1 juhendi muudatused

2015. aastal kehtima hakkava TSD Lisa 1 osa 1b täitmise selgitamiseks koostas Maksu-ja Tolliamet vastava juhendi.

Osas 1b näidatakse summad, mis on isikule juba välja makstud ja mille isik tagastab või mis tasaarvestatakse isikule makstava teise väljamakseliigipõhise tasuga.

Kuna tagastatavad/tasaarvestatavad summad võivad olla välja makstud perioodil, mil kehtis teine maksumäär, siis õigete maksusummade tagasiarvestamiseks hakatakse osas 1b deklareerima ka esialgse väljamakse tegemise kuud.

Kassapõhise maksustamise reeglite kohaselt arvutatakse maksusummad väljamakse tegemisel. Eksliku väljamakse tagastamisel/tasaarvestamisel uue maksusumma arvutamist ei toimu, sest sellelt väljamakselt olid juba maksud arvutatud ja tasutud. Osa 1 b täitmisel kuuluvadki tagastamisele/tasaarvestamisele need maksud, mis tasuti esialgse väljamakse tegemisel.

Samuti leiate 2015. aastal kehtiva vormi TSD Lisa 1 osa 1a täitmise juhendi siit.

Lisainfo